RegisztrációBejelentkezésA feldolgozott bibliai téma:

Angyali üdvözlet

A történet

Jézus születésének hírüladásáról, az angyali üdvözletről Máté és Lukács evangéliumában olvashatunk. Mária, József jegyese volt, mikor megjelent előtte Isten angyala, Gábor angyal, aki elmondta a Szűznek, hogy gyermeke fog születni. Gábor angyal Mária fiát, Jézust Messiásként és Isten Fiaként mutatja be, aki elhozza a megváltást. Mária nem tudta mire vélni ezt az üzenetet, hiszen szűz volt és férfit még nem ismert. Az angyal felvilágosította, hogy a Szentlélek száll Máriára és Isten ereje beborítja, ennek következtében Máriában az élő Isten Fia fog lakni. A keresztények hite szerint Mária foganása szellemi, lelki úton történt, nem külső hatás következménye. Máriát ezért új templomként, frigyládaként is említik, akiben maga az élő Isten lakik, aki az Isten jelenlétének és szövetségének hordozója.

Magyarázata

Lukács evangéliuma 1, 26-38;

Idézet

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott. (Lk 1, 26-38)

Forrás

-Kocsis Imre: Lukács evangéliuma. Szent István Társulat, Bp., 2007. 28-30.

Témakörhöz tartozó alkotások

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 883 3655
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@szamalk.hu
Fax: +36 1 203 0318
Írj nekünk

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő