RegisztrációBejelentkezésA feldolgozott bibliai téma:

Bábel tornya

A történet

"Nimródnak a vadásznak az országában, Sineárban nagy építkezésbe kezdtek az emberek, hatalmas várost és égig érő tornyot akartak építeni bizonyítva nagyságukat és hatalmukat. Isten megtekintette a vállalkozást, és látta, hogy az emberek ismét Teremtőjükkel akarják egyenlővé tenni magukat. Az Úr az ellene irányuló gonosz lázadás jeleit látva, megbüntette az embereket, az egész világon szétszórta őket, és nyelvüket összezavarta, hogy soha többé ne forduljon elő ilyen esemény. Bábel, Babilon városát jelenti. Babilonban állt egy hatalmas toronytemplom, az Etemenanki. A babilóniaiak úgy képzelték, hogy a torony teteje az égig ér, és az istenek leszállnak a toronytemplom tetejére, hogy ott beszéljenek az emberekkel. A Bábel tornya szimbóluma a babilóniak gőgjének. Akik azt gondolták, hogy ők felérnek az istenek világáig. Úgy gondolták, hogy őket az istenek a világ uralmára rendelték, ezért leigázhatják a környező népeket. A zsidóság több évtizedig volt babiloni fogságban (Kr.e. 597-536). A Biblia összeköti a babiloni toronytemplom bemutatását a nyelvek összezavarásával. A Babilon Birodalom rengeteg népet leigázott, és a meghódított országok elhurcolta, oda pedig más népeket telepített. Így Babilon környékén valóban bábeli zűrzavar volt, az emberek nem értették egymást, és ezért nem is tudtak összefogni a Babiloni Birodalom megdöntése érdekében. A történet mélyebb üzenete, ha az egyik nép a többi fölé emeli magát, ha azt gondolja, hogy ő a jogosult uralkodni egy másik nép fölött, akkor a népek többet nem értik meg egymás nyelvét, és jönnek a háborúk. "

Magyarázata

Teremtés könyve 11, 1-9;

Idézet

"Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: „Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!” Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: „Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön. (Ter 11, 1-9)"

Forrás

-Székely János: Bibliaismeret. Hittankönyv a 9. osztályosok számára. Szent István Társulat. Bp., 2011. 51-52.

Témakörhöz tartozó alkotások

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 883 3655
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@szamalk.hu
Fax: +36 1 203 0318
Írj nekünk

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő