RegisztrációBejelentkezésA feldolgozott bibliai téma:

Bűnbeesés

A történet

"A Bibliában két teremtéstörténet található, közülük a második foglalkozik a bűnbeeséssel (Teremtés könyve 2,4 – 3,25). Ez a történet sok jelképet használva megpróbálja megmagyarázni, miért van jelen a gonosz az Isten által tökéletesnek teremtett világban. A Biblia leírásában a gonosz jelképe a kígyó. A kígyót okos állatnak tartották, mert képes mérget keverni önmagában, viszont ez a tudás gyilkos tudás. Olyan bölcsesség, ami öl. Ezért lett a kígyó a gonosz jelképe az ókori világban. Így szerepel Gilgames-eposzban is. Az Édenben élő emberpár semmiben nem szenvedett hiányt, mert Isten a világot jónak alkotta. Egyetlen parancsot kellett betartaniuk: nem volt szabad enniük a jó és gonosz tudásának fájáról. A sátán, kígyó képében ravaszul rávette az asszonyt, hogy egyen a tiltott fa gyümölcséből. A Bibliában sehol sincs leírva, hogy az említett gyümölcs alma volt. Miután evett belőle, adott Ádámnak is. Enni a jó és rossz tudás fájáról annyit jelentett: az ember maga akarja eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Ezzel a cselekedetével Ádám és Éva elkövette az ősbűnt, áteredő bűnt, ami azóta is minden emberre átszáll, aki csak megszületik. Az ősbűn lényege, hogy az ember nemet mondott az Isten által felkínált kegyelmi rendre, és önmaga ura akart lenni, aminek következménye az Édenkert elvesztése és Isten büntetése. Ezután az emberekre sokkal küzdelmesebb és gyötrelmesebb élet várt, mint a paradicsomban. A rossz a sátán és az ember bűne révén jött a világba. "

Magyarázata

"Teremtés könyve 3, 1-19; "

Idézet

A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?”Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.” Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefaleveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: „Hol vagy?” Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem.” De ő így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így válaszolt: „Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem.” Az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó vezetett félre, azért ettem.” Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” Az asszonyhoz pedig így szólt: „Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.” Az embernek ezt mondta: „Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza.(Ter 3, 1-19)

Forrás

-Székely János: Bibliaismeret. Hittankönyv a 9. osztályosok számára. Szent István Társulat. Bp., 2011. 43.

Témakörhöz tartozó alkotások

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 883 3655
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@szamalk.hu
Fax: +36 1 203 0318
Írj nekünk

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő