RegisztrációBejelentkezésA feldolgozott bibliai téma:

Apokalipszis

A történet

"Az apokaliptika egy irodalmi műfaj, mely a Kr.e. 2. században született a palesztinai zsidó közösség elnyomása és szenvedése következtében. A valláshoz és a nemzeti hagyományokhoz hű zsidóságot a környező nagyhatalmak és birodalmak hosszú időn keresztül megszállás alatt tartották. Az apokaliptikus művek ebben a nehéz, szorongatott korszakban, üldözések katasztrófák, megpróbáltatások idején keletkeztek. A szerzők azzal a céllal írták meg a műveiket, hogy reményt adjanak a szenvedőknek, egy kilátástalannak és megváltoztathatatlannak hitt helyzetben. Az apokaliptikus művek a történelem nagy távlatait mutatják meg, a végidő közelségét jelzik, amikor elérkezik a Teremtő és az uralmon lévő gonoszokat megbünteti, a jókat felemeli és megjutalmazza. A végidők elérkezését Isten tárja fel egy-egy embernek (apokalüpszisz=feltárás) és ezzel a hitük miatt megpróbáltatásban lévőknek a jelenben való kitartáshoz ad reményt. Nagy üldözések idején nem lehetett az elnyomó hatalmakat a nevükön szólítani, ezért titkos módon állatok, titkos számok, színek, jelképek köntösébe bújtatva beszélnek róluk. Az apokaliptikus művekben gyakran szerepelnek angyalok, akik megmagyarázzák a látnoknak a látomások értelmét. Az apokalipszis a végső idők, Isten országának eljövetelének feltárása egy kiválasztott előtt, egy látomás formájában. A Biblia két leghíresebb apokaliptikus könyve: Dániel könyve, Jelenések könyve. "

Magyarázata

Jelenések könyve 6, 1-17;

Idézet

Ekkor láttam, hogy a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: „Jöjj!” Erre a szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. Amikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény szólt: „Jöjj!” Erre előjött egy vörös ló. Aki rajta ült, hatalmat kapott, hogy megbontsa a földön a békét, hadd gyilkolják egymást az emberek. Hosszú kardot adtak neki. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szólt: „Jöjj!” Ekkor fekete lovat láttam, lovasa mérleget tartott a kezében. Úgy hallottam, mintha a négy élőlény közt szózat hallatszott volna: „Egy mérő búza egy dénár, három mérő árpa egy dénár. De az olajat és a bort ne bántsd!” Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam, hogy a negyedik élőlény szólt: „Jöjj!” Erre fakó lovat láttam, a Halál ült rajta, nyomában az alvilág. Hatalmat kapott a föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal pusztítsák az életet. Amikor feltörte az ötödik pecsétet, az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: „Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin?” Mindannyian fehér ruhát kaptak, azzal, hogy egy kis ideig legyenek még türelemmel, míg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket. Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza. Az ég összehúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, mindenki, rabszolga és szabad elrejtőzött a barlangokban és a sziklák közt. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: „Szakadjatok ránk, s rejtsetek el bennünket a trónon ülő és a Bárány haragja elől! Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?”(Jel 6, 1-17)

Forrás

-Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. II. kötet. Szent István Társulat. Bp., 2002. 439.
-Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába. II kötet. Szent István Társulat. Bp., 2014. 247-248.
-Székely János: Bibliaismeret. Hittankönyv a 9. osztályosok számára. Szent István Társulat. Bp., 2011. 107

Témakörhöz tartozó alkotások

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 883 3655
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@szamalk.hu
Fax: +36 1 203 0318
Írj nekünk

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő