RegisztrációBejelentkezésA feldolgozott bibliai téma:

Feltámadás

A történet

A Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, Jézus halálból való feltámadását ünneplik. A feltámadást az evangéliumok nem írják le, mert annak nem volt tanúja. Jézus feltámadását történelmen túli eseménynek tartják a keresztények, mert ez az a pillanat, amikor Jézus kilép a történelemből, a térből és az időből, és visszatért az Atyához. A feltámadást megerősíti az üres sír, és a tanítványok találkozása a feltámadt Jézussal. A keresztények hite szerint Krisztus életén, halálán és feltámadásán keresztül maga Isten mutatta meg magát az embereknek, ajándékozta oda önmagát nekik. Ebből a tapasztalatból, a húsvéti eseményből született a kereszténység. A feltámadásnak három nézőpontja van: Isten a szeretet, Jézus Isten Fia, van személyes örök életünk. Az Istennek fontos az ember, belépett a világba, egy akart lenni az emberrel, önmagát ajándékozta az embereknek, tehát egy szerető Istene van az emberiségnek. Jézus Isten Fia, benne maga Isten jött el, és adta oda önmagát. Mivel Istennek fontos az ember, egy akar lenni vele, ezért helyet készített számára a mennyországban, mindenkinek van lehetősége az örök élet megszerzésére.

Magyarázata

"Lukács evangéliuma 24, 1-12; Lukács evangéliuma 24, 36-43; "

Idézet

" A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” Erre eszükbe jutottak e szavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária, s néhány más asszony hozta a hírt, aki még velük volt, az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Péter mégis menten felkelt, és a sírhoz futott. Benézett, de csak a lepleket látta. Hazament, és magában igen csodálkozott a történteken. (Lk 24, 1-12) Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. (Lk 24, 36-43) "

Forrás

-Székely János: Bibliaismeret. Hittankönyv a 9. osztályosok számára. Szent István Társulat. Bp., 2011. 190-193.

Témakörhöz tartozó alkotások

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 883 3655
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@szamalk.hu
Fax: +36 1 203 0318
Írj nekünk

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő